Adnabod Tatws

Yma cewch nodiadau gwersi ac adnoddau i helpu'r plant i ddysgu am y gwahanol datws sydd ar gael, y dysglau a'r prydau y gellir eu gwneud gyda nhw a sut mae tatws yn newid pan gânt eu paratoi a'u coginio.

Gwers 4:  Dysgwch fod yna wahanol fathau o datws a bod modd eu paratoi mewn gwahanol ffyrdd

Gwers 4 (PDF)
Taflen Ffeithiau 5: Teipiau a mathau o datws (PDF)
Taflen Waith 7: Teipiau a mathau o datws
Taflen Waith 8: Mathau o datws

Gwers 5:  Ehangwch ac atgyfnerthwch wybodaeth y plant am y gwahanol fathau o datws, yn ogystal â'r dysglau a'r prydau y gellir eu gwneud gyda nhw

Gwers 5 (PDF)
Taflen Waith 9: Trip Siopa
Taflen Waith 10: Archwilio tatws

Gwers 6: Dysgwch beth sy'n digwydd i datws pan gânt eu coginio

Gwers 6 (PDF)
Taflen Waith 11: Coginio Tatws

Gwers 7: Dysgwch am siwrnai'r daten 'o'r pridd i'r plât'

Gwers 7 (PDF)

Gwers 8: Archwiliwch ble mae tatws yn tyfu yn y Deyrnas Unedig gan ddefnyddio mapiau a'r rhyngrwyd

Gwers 8 (PDF)
Taflen Waith 12: Ble mae tatws yn tyfu?

Gwers 9:  Dysgwch am faterion eraill sy'n ymwneud â thatws

Gwers 9 (PDF)
Taflen Waith 13: Dyddiadau yn hanes y datem

Feedback Form

Enter your details

Feedback