Bwyta'n Iach a Thatws

Bwyta'n Iach a Thatws

Croeso i'r ardal 'Bwtya'n lach a Thatws'

Yma cewch nodiadau gwersi ac adnoddau i helpu'r plant i ddysgu am fwyta'n iach a chyfraniad tatws.

Gwers 10: Dysgwch am fwyta'n iach a chyfraniad tatws i ddeiet

Gwers 10 (PDF)
Plat Bwyta'n Iach (PDF)
Gwybodaeth am Datws ar gyfer athrawon (PDF)
Taflen Waith 14: Dyddiadur Bwyd
Taflen Waith 15: Plat Bwyta'n Iach

Gwers 11: Defnyddiwch eich gwybodaeth am fwyta'n iach i gynllunio bocs bwyd iach

Gwers 11 (PDF)

Cerdyn 1a: Bwydydd Bocs Bwyd
Cerdyn 2: Bingo Bocs Bwyd
Cerdyn 3: Bingo Bocs Bwyd
Taflen Ffeithiau 6: Rhestr wirio bocs bwyd iach (PDF)
Taflen Waith 17: Fy Mocs Bwyd (PDF)
Taflen Waith 18: Cynllunio pryd o fwyd iach (PDF)

Gwers 12: Ystyriwich bwysigrwydd bwydydd startshlyd yn y ddeiet a chasglwch ddata am y bwyd startshlyd a fwyteir

Gwers 12 (PDF)

Taflen Waith 19: Fy siart bwyd startshlyd
Taflen Waith 20: Cyfrif o fwyd startshlyd y dosbarth
Taflen Waith 21: Arolwg Dosbarth

Feedback Form

Enter your details

Feedback