Cwcis

Defnydd o Gwcis:

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach a osodir ar eich cyfrifiadur ar rai gwefannau y byddwch yn ymweld â nhw. Maent yn cael eu defnyddio’n helaeth i wneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y safle.

Nid yw www.growyourownpotatoes.org.uk yn gosod unrhyw gwcis i gasglu gwybodaeth amdanoch chi sy’n nodi pwy ydych chi. Petai hynny’n newid yn y dyfodol, byddem yn rhoi gwybod i ymwelwyr ac yn darparu canllawiau ar sut i reoli a dileu’r cwcis hyn.

Mae’r safle hwn yn defnyddio cwmni dadansoddeg trydydd parti (Google Analytics) i ddarparu ystadegau ymwelwyr di-enw i’n galluogi i wella perfformiad ein gwefan. Mae’r cwmni dadansoddeg hwn yn gosod ei gwci ei hun i berfformio’r gwasanaeth hwn. Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am ba dudalennau yr ydych yn ymweld â nhw, a ba hyd yr ydych chi ar y safle, sut y daethoch chi yma a beth rydych chi’n clicio arno. Ni ellir defnyddio’r wybodaeth hon i nodi pwy ydych chi ac nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddeg.

Gallwch flocio neu gyfyngu ar gwcis drwy osod eich porwr i wneud hynny. Mae gwybodaeth am hyn ar gael yn adran Gymorth eich porwr. Hefyd, mae’r wefan www.aboutcookies.org yn cynnwys gwybodaeth fanwl ar sut i osod eich porwr i reoli cwcis ar gyfer amrywiaeth eang o borwyr. Mae hefyd yn rhoi manylion ar sut i ddileu cwcis o’ch cyfrifiadur, yn ogystal â gwybodaeth fwy cyffredinol am gwcis. Ar gyfer porwyr ffonau symudol a thabledi gall fod angen ichi gyfeirio at lawlyfr eich set law.

Dylech gadw mewn cof y gall cyfyngu ar gwcis effeithio ar allu’r gwefannau rydych yn ymweld â nhw i weithredu.