Sut i blannu’ch tatws

Dyddiadau allweddol

Plannwch eich tatws ar Ddydd Mawrth 2 Mawrth 2021

Hyd y cyfnod

Pedair wythnos ar ddeg tan adeg cynaeafu

Mae’r ffermwr yn plannu ei datws yn y cae yn Ebrill, pan fydd y pridd yn rhydd ac yn gynnes. Bydd y peiriant codi cerrig eisoes wedi paratoi’r pridd yn y cae, gan wneud yn siŵr ei fod yn cael gwared ag unrhyw gerrig fel bod gan y tatws mwy o le i dyfu, ac nad yw’r peiriant cynaeafu’n codi cerrig yn hytrach na thatws adeg cynaeafu.

Labeli Mawr - Cofiwch labelu’ch bagiau gydag enw’r math o datws a blannwyd, mi fydd hyn yn eich helpu i adnabod y math a dyfwyd adeg cynaeafu. (Gweler y daflen labelu am enghreifftiau). Erbyn hyn dylai fod gennych egin cryf ar eich tatws hadyd os wnaethoch chi eu hegino. Trafodwch nhw’n ofalus i wneud yn siŵr nad ydych chi’n bwrw unrhyw egin i ffwrdd.

Mi fyddwch chi angen:
Opsiynol
1 bag tyfu 36 litr (sydd ar gael yn eich cit) Menig plastig
3 taten hadyd (sydd ar gael yn eich cit) Can dyfrio
Compost neu bridd  

3 Cham Hawdd

Cam 1

Hanner lenwch eich bag tyfu gyda chompost/pridd

Cam 2

Gosodwch dair taten hadyd (gan wneud yn siŵr bod pob un o’r un math) yn y pridd, gyda bwlch cyfartal rhyngddyn nhw a’r egin yn wynebu ar i fyny.

Cam 3

Gorchuddiwch y tatws hadyd yn ofalus gyda chompost/pridd a’i batio lawr yn ysgafn gyda’ch llaw. Rhowch ychydig o ddŵr i’r pridd a gosodwch y bag mewn man sy’n cael golau haul. Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi’ch dwylo’n drwyadl ar ôl trafod y tatws. Nawr ail-adroddwch y broses gyda’r ail fath o datws sydd gennych.

Cynghorion defnyddiol

Wrth i’ch planhigyn chi ddechrau tyfu a blaguro, ychwanegwch fwy o bridd. Daliwch ati i wneud hynny nes eich bod yn cyrraedd top y bag. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod eich bagiau yn rhywle cynnes ond ddim mewn heulwen lachar, a chadwch y pridd yn llaith ond ddim yn wlyb.