Telerau ac Amodau

Y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB) sydd â hawlfraint yr holl ddeunyddiau ar y wefan hon, neu maent wedi’u hatgynhyrchu gyda chaniatâd perchnogion hawlfraint eraill. Cedwir pob hawl. Gellir adalw a lawrlwytho unrhyw ddeunydd ar y wefan hon at ddefnydd personol yn unig. Fel arall, ni cheir copïo, addasu, cyhoeddi, darlledu neu ddosbarthu unrhyw ddeunydd heb gael caniatâd ysgrifenedig yr AHDB ymlaen llaw. Dylid cyfeirio unrhyw gais o’r fath neu unrhyw ohebiaeth arall berthnasol i AHDB Potatoes.

Mae AHDB yn cadw'r hawl i ganslo'r prosiect GYOP ac ni warantir danfon citiau i ysgolion.

Mae AHDB Potatoes yn is-adran sydd dan berchnogaeth lwyr y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB).